Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Aralica Stojan

Stojan Aralica (Škare, 1883 – Beograd, 1980). Od 1909. posećuje privatnu školu H. Knira, a 1910-1914. studira na Akademiji u Minhenu (prof.K.Mar, L.Herterih). Studijska putovanja 1920. u Rim i Firencu,  a zatim Španiju i Severnu Afriku (Maroko). Od 1925.  do 1934. boravi u Parizu, gde kraće vreme provodi u ateljeu Andre Lota. Od 1941. živi i radi u Beogradu. Član je grupa Oblik i Šestorica, kao i ULUS-a. Dopisni je član JAZU, a od 1968, redovni član SANU. Dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda 1959, Sedmojulske nagrade Srbije 1963, nagrade AVNOJ-a 1973.