Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Bijelić Jovan

Jovan Bijelić  (Revenik kod Bosanskog Petrovca, 1884  - Beograd, 1964). Slikarstvo učio prvo u Sarajevu, zatim od 1913-1919. u Krakovu (prof.J.Pankijević). U Parizu boravio 1913-14. na Academie de la Grande Chaumiere (prof.G.de Kiriko). Od 1919. živi u Beogradu. Bio član grupe Oblik, Samostalni i Nezavisni, kao i ULUS-a. Pored slikarstva bavio se scenografijom, bio šef Slikarnice u Narodnom pozorištu.