Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Čelebonović Marko

 Marko Čelebonović  (Beograd, 1902 – Sen Trope, 1986). Studirao pravo i ekonomiju u Engleskoj i Parizu 1919-1921, a skulpturu kod Antoana Burdela u Parizu 1922. Od 1923. opredelio se za slikarstvo. Bio član grupe Oblik, Dvanaestorica i Samostalni, kao i ULUS-a. Od 1925. sa manjim prekidima živi i radi u Sen Tropeu. Bio sekretar saveza likovnih umetnika Jugoslavije i profesor na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu 1949-1959. Od 1958. dopisni, a od 1968. redovni član SANU. Nagrada na Memorijalu Nadežde Petrović u Čačku 1960; Sedmojulska nagrada Srbije 1963; zlatna plaketa na III Trijenalu 1967, nagrada AVNOJ-a 1974.