Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Tabaković Ivan

Ivan Tabaković (Arad, 1898 – Beograd, 1977). Slikarsko školovanje započeo 1917. na Akademiji u Budimpešti, nastavio 1919. na Kraljevskoj akademiji za umjetnost i obrt u Zagrebu. Dva semestra 1922. proveo na  Die Academie fűr bildenden Kűnste i u privatnoj školi Hansa Hofmana u Minhenu. U dva maha, 1925. i 1934. boravio u Parizu. Jedan od osnivača grupe Zemlja, član Šestorice i ULUS-a. Od 1945. profesor na Akademiji za likovne umetnosti, a od 1948. na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 1965. dopisni, a od 1977. redovni član SANU. Nagrada Grand Prix  u Parizu 1937; srebrna medalja na izložbi Međunarodne akademije keramike A.I.C. u Ostende-u 1959; zlatna medalja iste akademije 1962; nagrada Politike 1963; Sedmojulska nagrada Srbije 1966; nagrada AVNOJ-a 1975.