Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Izložba Moderna, izbor radova iz kolekcije Kuće legata

Izložba "Moderna, izbor radova iz kolekcije Kuće legata" biće otvorena 4. oktobar 2019. godine u 19 časova, u Legatu Petra Lubarde.
U godini u kojoj Kuća legata obeležava 15 godina od osnivanja bogatim programom bi se ukazalo na kontinuitet ideja i vrednosti ostvarenih u svom dosadašnjem radu. Okosnicu programa čine izložba Moderna, izbor radova iz kolekcije Kuće legata i Svečana Akademija. Autor i kustos izložbe MA Dina Pavić, istoričarka umetnosti je odabrane radove iz kolekcije Kuće legata smestila u tri celine – PORTRETI, PROSTORI i PROMENE, i u nekoliko potpriča čije su teme zaokupirale umetnike, a koje za okosnicu imaju ideju modernosti. Moderna je uzeta kao vremenski okvir i umetničko nasleđe/iskustvo koje je pratilo rad umetnika čija su dela izložena.

Izložbu čine radovi Olge Jevrić, Olge Jančić, Nedeljka Gvozdenovića, Riste Stijovića, Save Šumanovića, Petra Konjovića, Marka Čelebonovića, Petra Lubarde, Petra Dobrovića, Milenka Šerbana, Milene Jeftić Ničeve Kostić, Zore Petrović, Ljubice Cuce Sokić. Katalog izložbe čine tekstovi autorke i kustosa izložbe MA Dina Pavić i prof. dr Nikole Krstovića sa reprodukcijama izloženih radova. Pored umetničkih dela iz kolekcije Kuće legata u ambijentalnoj postavci će se predstaviti i bogat dokumentarni materijal legatora Kuće legata.

Izložbu prati i dodatni program koji čine predavanja o pojedinačnim legatima, filmovi o legatorima i zastupljenim slikarima na izložbi, stručna vođenja kroz postavku, radionice za decu.
Na ovaj način Kuća legata želi da podseti stručnu i širu javnost na značaj pojedinačnih umetnika o čijim se delima stara ali i na značaj institucije legata ističući nekoliko njegovih aspekata: pretvaranje privatnih u javne zbirke, uloga darodavca, očuvanje i prezentacija kulturne baštine, ali i važnosti legata kao nezaobilaznog predmeta istorijsko-umetničkih i muzeoloških  proučavanja.


Izvor: Kuća legata