Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Nikola Žigon

NIKOLA ŽIGON je rodjen 13. jula 1958. godine u Ljubljani. Diplomirao je na Fakultetu Likovnih Umetnosti 1991. godine u Beogradu odsek slikarstvo.

U prvom periodu svog stvaralaštva bavi se crtežom, koji smatra najvažnijom likovnom disciplinom, video artom i umetničkim instalacijama koje je izlagao na izložbama u Studenskom Gradu 1992. godine i u Salonu Muzeja Savremenih Umetnosti 1995. godine. U tom periodu sa svojim projektima učestvuje na Malom Sterijinom Pozorju 1993. godine, na Festivalu kratkog metra, i Oktobarskom Salonu 1994. godine.

Dvehiljadite godine živi i radi u Parizu u kome se u potpunosti posvećuje slikarstvu. Na svoje dve pariske izložbe i na izložbi u Beogradu 2001. godine po povratku iz Pariza, Nikola Žigon se pokazao kao autor koji je  pronašao svoj likovni izraz.

Zahvaljujući tim izložbama od 2002. godine, postaje ekskluzivni član prestižne Prom Galerije u Minhenu. Njegove slike otkupilo je više nemačkih muzeja i prisutan je u brojnim privatnim kolekcijama širom Evrope i Amerike.

 Na izložbama u Minhenu 2004.  i 2009 godIine, u Portugalu 2005. godine, u Beogradu 2006 godine i 2007. godine, Nikola Žigon prikazuje svoje bele slike, koje sadrže umetnikov stav pomeranja granica izdržljivosti materije boje.

Na stvaralačkom putu beogradskog slikara Nikole Žigona sasvim novu etapu predstavljaju slike nadahnute grčkim mitovima.. Četrdesetpet platna velikih dimenzija, nastalih tokom protekle dve i po godine, objedinjenih naslovom „Dodekatlos (Dvanaest zadataka)“, Žigon premijerno predstavlja u Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 2015. godine.

Opredelivši se 2013. godine da počne da se bavi likovnom interpretacijom grčkih mitova, Žigon je tada u građenju slike prvi put krenuo od teme, odnosno, narativnog sižea. Tada je otkrio da zadatost teme na početku izvedbe znatno sužava prostor delovanja, no da u daljim fazama interpretacije i rada otvara brojne nove puteve i mogućnosti. Na ovim platnima crtež se povlači u drugi plan, mahom sveden na detalj, dok boja preuzima funkciju osnovnog konstruktivnog elementa slike. Tako se definišu dve grupe slika: one koje se u svojoj svedenosti približavaju geometrijskoj apstrakciji, ili slikarstvu bojenog polja, i druge, bliže apstraktnom ili kolorističkom ekspresionizmu.

Serija slika Dodekatlos - reč je o dvanaest zadataka koje je Euristej, gospodar Tirinta, Mikene i Mideje, zadao slavnom grčkom junaku Heraklu, ključna je u kojoj Žigon razvija i definiše, u njegovom opusu, nov postupak slikarske izvedbe. No pored Dvanaest zadataka, on je pojedina platna posvetio doživljajima: Afrodite, Hefesta, Odiseja, Bahusa, Bahatkinja, Prometeja, Here, Hektora, Ahila, Tezeja, Krona, i još nekih mitoloških likova.