Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

VLAHO BUKOVAC – SLIKARSTVO NEPROLAZNE LEPOTE


OD 24. DECEMBRA 2020. DO 28. MARTA 2021.

U skladu sa konceptom neprolazne lepote zamišljen je prikaz odabranih dela Vlaha Bukovca na izložbi u Galeriji SANU, od 24.decembra 2020. do 28.marta 2021. godine. Predstavljanje idealizovane prirode je suštinski označilo delo dalmatinskog slikara, obrazovanog na akademskim i humanstičkim idealima Akademije u Parizu. Izložene slike nastale u periodu od 1878.
do 1922. godine posledica su onovremenih idejnih (simbolizam, orijentalizam, naučni pozitivizam...), i stilskih iskaza (akademski realizam, divizionizam, impresionizam). Portreti, vladarski portreti, aktovi i žanr scene manfestuju slikarevu potrebu za kontinuiranim preobražajima, ali, i dinamičan umetnički i kulturni život u Evropi.
Izložba je pretežno zasnovana na Bukovčevim delima iz domaćih umetničkih zbirki (Narodni muzej u Beogradu, Spomen zbirka Pavle Beljanski, Galerija Matice srpske, Umetnička kolekcija Dvorskog kompleksa na Dedinju, Muzej Jugoslavije, Medija centar Odbrana, Dom Jevrema Grujića, Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca), uz petnaest dela iz regiona (Moderna galerija u Zagrebu, Narodna galerija u Ljubljani, Bukovčev muzej u Cavtatu, Srpska crkvena opština u Dubrovniku, privatne kolekcije).
Izložbu prati monografska publikacija Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, koja rasvetljava tematske i idejne okvire izloženih dela, izabranih da vizuelizuju ključne periode slikarevog života i rada: pariski period
1877–1893; zagrebački period 1893–1898: cavtatski intermeco 1898–1903; praški period 1903–1922.
Održavanje izložbe u Galeriji SANU simbolično potvrđuje slikarevu pripadnost SANU: dopisni član Srpskog učenog društva 1884; počasni član Srpske kraljevske akademije 1892; redovni član Srpske kraljevske akademije 1905. godine.
 

Autor izložbe i prateće publikacije: prof. dr Igor Borozan, Odeljenje za istoriju
umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu

 

Izvor: Galerija SANU