Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Ćelić Stojan

 Stojan Ćelić (Bosanski Novi, 1925 – Beograd, 1992). Završio Akademiju za likovne umetnosti i specijalni tečaj u Beogradu (prof.N.Gvozdenović). Jedan od pokretača, a od 1965. do 1970. glavni urednik časopisa Umetnost. Objavio knjige o Nedeljku Gvozdenoviću i Marku  Čelebonoviću. Bio profesor na Akademiji i kasnije Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1978. dopisni, a od 1990. redovni član SANU. Dobitnik Oktobarske nagrade za grafiku 1958, a za slikarstvo 1972; Sedmojulska nagrada Srbije 1970; nagrada Politike 1969; Zlatni pečat Grafičkog kolektiva 1970.