Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Konjović Milan

Milan Konjović   (Sombor, 1898 – Sombor, 1993). Studije slikarstva započeo 1919. na Akademiji u Pragu (prof.V.Bukovac). Godine 1921. odlazi u Beč, a zatim u Minhen, Drezden i Berlin. U Pariz odlazi 1924. i kraće vreme radi u ateljeu Andre Lota. U Parizu ostaje sa kraćim prekidima do 1932, kad se vraća u Sombor. Bio član grupe Oblik, Dvanaestorice, Samostalni, kao i ULUS-a. Pored učešća na jesenjim i proletnjim izložbama Udruženja Cvijete Zuzorić u Beogradu, više puta izlagao u Parizu: u Jesenjem Salonu 1926. i 1927; Salonu nezavisnih 1928-1930, Salon de Escadier 1927; Salon des Tuileries 1930. Godine 1966. otvorena je Galerija Milana Konjovića u Somboru.