Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Lubarda Petar

 Petar Lubarda  (Ljubotinj, 1907 – Beograd, 1974). Umetničku školu u Beogradu upisao 1925. Godinu dana kasnije odlazi u Pariz, gde prvi put izlaže na Salonu nezavisnih 1929. Od 1932. živi i radi u Beogradu. Neposredno pred drugi svetski rat ponovo je u Parizu. Ratne godine provodi u zarobljeništvu. Od 1946. do 1950. zajedno sa Milunovićem vodi prvu Umetničku školu u Crnoj Gori, posle čega se definitivno vraća u Beograd. Od 1959. dopisni, a od 1961. redovni član SANU. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja: Grand prix na Svetskoj izložbi u Parizu 1937; prva nagrada na Intrenacionalnoj izložbi u Hagu 1939; nagrada FNRJ 1948; prva Republička nagrada Crne Gore 1948. i 1949; otkupna nagrada na II Bijenalu u Sao Paolu 1953; nagrada na II Bijenalu u Tokiu 1955; Oktobarska nagrada grada Beograda 1955; Nacionalna nagrada Gugenhajm 1956; Sedmojulska nagrada Srbije 1964; nagrada AVNOJ-a 1966; Herderova nagrada u Beču 1973.