Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Milosavljević Predrag Peđa

Predrag Peđa Milosavljević  (Lužnice kod Kragujevca, 1908 – Beograd, 1987). Diplomirani pravnik. Slikarstvo učio kod Jovana Bjelića. Bio član grupe Šestorice i ULUS'-a. Objavio knjigu eseja “Između trube i tišine“ 1958. i dramu „Zopir“ 1966. Radio kao diplomatski službenik u Parizu, Madridu i Londonu. Od 1972. dopisni, a od 1976. redovni član SANU. Dobitnik Grand Prix za slikarstvo na Međunarodnoj izložbi u Parizu 1937; ULUS-ovu nagradu 1959; nagradu II Trijenala 1964; Oktobarsku nagradu 1966; počasnu diplomu u Kasele Monferato 1966; nagradu u Santiji 1967; Sedmojulsku nagradu Srbije 1970; nagradu Umetničke kolonije u Ečki 1972; Zlatnu paletu ULUS-a 1978.