Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2882 817
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Izložba portreta Anastasa Jovanovića "Slika građanskog društva"

Narodni muzej u Beogradu i Medija centar Odbrana otvaraju izložbu portreta Anastasa Jovanovića Slika građanskog društva. Portreti Anastasa Jovanovića iz Zbirke Narodnog muzeja u Beogradu u Velikoj galeriji Doma vojske, od petka 8. septembra do 21. oktobra.

Izložbom portreta Anastasa Jovanovića iz Narodnog muzeja, Slika građanskog društva, čiji je autor viši kustos Narodnog muzeja, Evgenija Blanuša, naš najveći i najstariji muzej i Medija centar Odbrana obeležavaju 200 godina od rođenja prvog srpskog fotografa i litografa, koji je ostavio jedinstveno i nezamenljivo svedočanstvo o životu, umetnosti i kulturi 19. veka u Srbiji.

Jovanović svojom galerijom portreta znamenitih ličnosti pored životnih fizionomija istorijskih ličnosti pruža na slikovit način vizuru u transformaciju srpskog društva iz orijentalizujućeg ka evropskom kulturnom kontekstu prateći formiranje  građanskog društva.

Najveći deo Anastasovog opusa čine upravo portreti, što je bio žanrovski okvir u kojem se on iskazao u punoj stvaralačkoj snazi. Predstavljanjem 37 odabranih radova, od kojih većinu čine litografije, pruža se uvid u dela koja u sebi nose karakter specifične građanske kulture, izražene kroz ikonografiju, kostim, fizionomiju i druge izražajne elemente.

Anastas se u izradi litografija oslanjao na predloške sopstvenih fotografija. Njegove fotografije, kao umetnička dela posebne vrednosti karakteristične su za medij kojem pripadaju, dok su njegove litografije u većoj meri autentični izraz ljudske osećajnosti. Radeći po svojim predlošcima i obuzet živim emocijama, Anastas je u  litografije upisao i sebe kao stvaraoca. Bez toga njegovi radovi ne bi imali izrazit kulturno-istorijski značaj i nedostajala bi im ona dragocena odlika koja potiče iz stvaralačke individualnosti i subjektivnosti jednog umetnika.

 

Izvor: Narodni muzej u Beogradu