Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Izložba "Šidijanke Save Šumanovića"

U utorak, 6. juna 2017. godine u 20.00 sati u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1, otvara se gostujuća izložbe Galerije slika „Sava Šumanović” u Šidu ŠIDIJANKE SAVE ŠUMA­NOVIĆA. Na otvaranju će govoriti dr Tijana Palkovljević Bu­garski, upravnica Galerije Matice srpske, Vesna Burojević, au­torka izložbe i direktorica Galerije slika „Sava Šumanović” u Šidu i dr Lidija Merenik, istoričarka umetnosti.

Galerija Matice srpske i Galerija slika „Sava Šumanović” u Šidu već nekoliko godina sarađuju na realizaciji programa po­svećenih predstavljanju i tumačenju stvaralaštva slikara Save Šumanovića, a ova saradnja je nastavljena izložbom Šidijanke Save Šumanovića. Monumentalni Šumanovićev ciklus Šidijan­ke (Kupačice) koji se u celini čuva u Galeriji slika „Sava Šuma­nović” u Šidu, pripada poznoj fazi stvaralaštva Save Šumano­vića, kada je umetnik naslikao svoja najzrelija dela. Šidijanke se opravdano smatraju najvišim dometima umetničkog stvara­laštva i nacionalne likovne umetnosti. Ciklus Šidijanke je prvi put izložen u celini na izložbi Šidijanke Save Šumano­vića, u okviru 17. Memorijala Save Šumanovića u Šidu u maju 2017. godine, a u Galeriji Matice srpske je prilagođen prostoru, s akcentom na multiplikaciji ženskih likova i karakteristikama koje ga čine jedinstvenim. Dvadeset i četiri izabrane kompozicije iz ciklusa Šidijanke će omogućiti posetiocima da sagledaju nameru umetnika i suštinsko značenje ovog izuzetnog likovnog ostvarenja.

Izložbu prati katalog Šidijanke Save Šumanovića sa teksto­vima Vesne Burojević i dr Lidije Merenik i reporodukcijama iz­loženih dela. Takođe, publici će tokom izložbe biti dostupna i naučna monografija Sava Šumanović. Šidijanke – velika sinteza i otkrovenje nove stvarnosti autorke dr Lidije Merenik, u iz­danju Galerije slika „Sava Šumanović” u Šidu. Tokom trajanja izložbe očekuje Vas prateći program i kustoska vođenja subotom u 11.00 i nedeljom u 17.00 sati.

 

Izvor: Galerija Matice srpske