Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Izložba „Stvari vibrantne - stvari svečane" u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Otvaranje izložbe u petak 11. februara u 18 časova
Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića


Kustosi: Senka Ristivojević i Miroslav Karić
11. februar – 6. jun 2022. godine

Pored umetničkih dela razvrstanih po zbirkama, u depoima Muzeja savremene umetnosti čuvaju se i predmeti, beleške, izjave umetnika, fotografije, najrazličitiji dokazi i svedočanstva, resursi za razumevanje i čitanje umetnosti od vremena istorijskih avangardi do danas. Ovi materijali stizali su kroz legate i poklone koje su Muzeju predavali umetnici ili članovi njihovih porodica.
Uz umetnička dela, arhivski materijali i lični predmeti dragoceni su za istraživanje i sticanje novih saznanja, za tumačenje poruka i narativa. 

Izložba nazvana prema jednom citatu pronađenom među beleškama Leonida Šejke, Stvari vibrantne – stvari svečane, predstavlja seriju priča o pokušajima umetnika da načine promene u društvu, o njihovom protestu koji bi vodio ka svetu konačno pogodnom za život – un monde enfin habitable (Andre Breton). Ove težnje mogu se nazvati i utopijskim i jasno se mogu sagledati u umetničkim radovima. Ipak, glavnu ulogu ovog puta preuzimaju predmeti i materijali koji nisu deo muzejskih zbirki, već se čuvaju kao dokumentacijski materijal.

Izloženi svakodnevni predmeti, upotrebljavani ili nastali tokom rada i umetničkih eksperimenata i istraživačkih procesa, stavljeni su u jukstapoziciju sa umetničkim delima, kako bi se proširio ugao sagledavanja njihove uloge u kontekstu umetničkog stvaranja i društvenog angažovanja umetnika. 

Ovaj svojevrsni omnibus sastoji se iz serije zasebnih priča čiji se junaci ponekad susreću, putevi im se ukrštaju, nekada imaju uticaja jedni na druge, ali to nije uvek nužno. Neke od priča dešavaju se paralelno, u smislu prostora i vremena, dok druge grade sopstveni kontinuum. Sve priče povezuje jedna nit – predmetnost, odnos prema predmetu, relacija subjekat–objekat.  

Priče govore predmeti i lične stvari umetnika koji su bili aktivni u periodu istorijskih avangardi, poput Vana Bora, Milana Dedinca, Rastka Petrovića, Marka Ristića, kao i iz kasnijeg perioda šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka, kada su svoje predmete koristili Leonid Šejka, Ivan Tabaković, Milica Zorić Čolaković i Miroljub Todorović. One oslikavaju promene paradigme u umetnosti, koje su dovele i do promena istine o svetu, o društvu.
Suprotstavljajući se modernističkom modelu sagledavanja umetnosti u odnosu prema realnom životu, avangarde uvode nove pristupe u kojima se umetnost i život izjednačavaju.
 
Izložba Stvari vibrantne – stvari svečane preispituje značaj predmeta i ličnih priča u kontekstu umetnosti, ali i značaja legatorstva i poklona pojedinaca muzejima, koji imaju svrhu da dela umetnosti trajno sačuvaju i učine dostupnim javnosti sa idejom opšteg dobra.

Predmeti predstavljeni na izložbi u Legatu Čolaković pripadaju legatima Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Ane Čolak Antić, Vana Živadinovića Bora, Milana Dedinca i Radmile Bunuševac Dedinac, Ratislave Tabaković, Miroljuba Todorovića, kao i poklona Jelene Jovanović i Drage Panić. 

Publika će, kroz epizode u Legatu Čolaković, imati priliku da otkrije priče koje se kriju iza votivnih figurina iz Afrike i vitrine sa pticama tropske Amerike, da posluša audio interpretaciju teksta „Čitati redom, samo čitati prvi put“, koji se čuva sa ostalom dokumentacijom Leonida Šejke u legatu Ane Čolak Antić, da se kroz skice – makete uputi u istraživački proces i teorijske teze „Likovne morfologije stvaralačke sile” Ivana Tabakovića, da se upozna sa objekt – poezijom rodonačelnika signalizma Miroljuba Todorovića, zaviri u inspirativnu radnu beležnicu Milice Zorić i knjigu umetnika Italian Pictures Vana Bora. 

 

Izvor: Muzej savremene umetnosti Beograd