Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Retrospektivna izložba - Dragoš Kalajić "Vitez svetlosnog reda" u Galeriji RTS-a

Retrospektivna izložba - Dragoš Kalajić "Vitez svetlosnog reda" u Galeriji RTS-a otvorena je do 16. septembra 2016. godine.

Dragoš Drago Kalajić (Beograd, 22. februar 1943 – 22. jul 2005) studije umetnosti započeo je na beogradskoj Likovnoj akademiji a završio na rimskoj Accademia di Belle Arti 1965. godine s najvećom ocenom. Bio je član Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Rusije. Osim likovnog i književnog stvaralaštva, bavio se likovnom kritikom i teorijom, filosofijom kulture, političkom publicistikom i izdavaštvom. Smatran je uz Aleksandra Dugina i Alena de Benoa najvažnijim tradicionalnim (desnim) misliocem druge polovine dvadesetog veka.

Između 1968. i 2005. objavio je 18 knjiga u Srbiji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Rusiji i Italiji a dve su izašle posthumno. U periodu od 1964. i 2004. priredio je 18 samostalnih izložbi u Rimu, Beogradu, Briselu, Zagrebu, Modeni, Milanu, Bolonji, Breši i Sremskim Karlovcima, a dve su održane posthumno. Njegovo slikarstvo predstavljeno je u nizu antologija umetnosti dvadesetog veka od Neue Formen Uda Kultermana, L’avaguardie dell’doppoguerra in Europa Enrika Krispoltija do Srpskog slikarstva XX veka Miodraga B. Protića.

Kalajić je kao kritičar priredio 10 značajnih autorskih izložbi i veći broj TV emisija o umetnosti, kulturi, tradiciji i politici. Dobitnik je mnogih nagrada za likovno i književno stvaralaštvo. Živeo je i stvarao u Beogradu i Rimu.