Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Dobrović Petar

 Petar Dobrović  (Pečuj, 1890 – Beograd, 1942). Studije slikarstva započeo na Umetničkoj akademiji u Budimpešti 1911, a nastavio u Parizu do 1914. Od 1919. živi u Beogradu, gde je do 1925. predavao slikarstvo na Umetničkoj školi. Od 1926. do 1928. boravio u Parizu. Izlagao sa grupom Četvorica, bio član Oblika i Udruženja likovnih umetnika.