Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Job Ignjat

Ignjat Job  (Dubrovnik, 1895 – Zagreb, 1936). Slikarsko školovanje započeo na Višoj školi za umjetnost i obrt u Zagrebu (prof.F.Kovačević, O.Iveković, LJ.Babić) 1917-20. Godine 1920-21. pohađa u Rimu privatnu školu Circolo Artistico, zatim do 1922. boravi na Kapriju. Posle boravka u Srbiji 1925-27. prelazi u Vodice kod Šibenika, a 1928-29. u Supetar na Braču. Od 1935. živeo u Zagrebu. Izlagao sa grupom Nezavisnih umjetnika i Oblik, kao i na brojnim jesenjim i proletnjim izložbama Udruženja Cvijeta Zuzorić u Beogradu.