Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Milunović Milo

Milo Milunović (Cetinje, 1897 – Beograd, 1967). Od 1912-14. učio slikarstvo na Umetničkoj akademiji u Firenci (prof.A.Đakometi). Od 1918-22. boravio u Parizu, u ateljeu Antoana Burdela, a zatim došao u Beograd. Od 1924-26. živeo u Zagrebu, a 1926-32. ponovo u Parizu. Od 1946-49. zajedno sa Lubardom vodio prvu Umetničku školu na Cetinju, a 1949. definitivno se vratio u Beograd. Profesor na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu od 1937. Od 1950. dopisni, a od 1958, redovni član SANU. Dobitnik nagrade na Međunarodnoj izložbi u Parizu 1937; Republička nagrada Crne Gore 1948. i 1950; Savezne nagrade FNRJ 1950; Oktobarska nagrada grada Beograda 1958; nagrada Oktobarskog salona 1960; Sedmojulska nagrada Srbije za životno delo 1971.