Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Sokić Ljubica Cuca

Ljubica Cuca Sokić   (Bitolj, 1914 - Beograd, 2009). Umetničku školu sa akademskim tečajem završila je u Beogradu 1936 (prof.Beta Vukanović, N.Bešević, I.Radović). Od 1936. do 1939. boravila u Parizu. Od 1948. do 1972. bila profesor na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu. Od 1968. dopisni, a od 1978. redovni član SANU. Bila član grupe Desetorica, kao i ULUS-a. Savezna nagrada za slikarstvo 1949; nagrada za ilustraciju Mlado Pokoljenje 1959; nagrada Oktobarskog salona 1960; plaketa Zlatno pero Beograda 1962; nagrada Neven i Zlatna paleta ULUS-a 1966; nagrada Umetničke kolonije Ečka 1968; otkupna nagrada JAZU na II izložbi jugoslovenskog crteža 1969; Sedmojulska nagrada Srbije 1972; nagrada na VI izložbi Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije u Sarajevu 1975.