Arthaus
Ustanicka 189, 1. floor, office 13
11000 Beograd, Srbija
Tel:
Fax:
E-mail: info@arthaus.rs

Galerija SANU: Kolekcija kao ogledalo modernizma u delima iz Galerije Matice srpske

od 23. decembra 2021. do  20. marta 2022.

Autorka: dr Tijana Palkovljević Bugarski

 

 

Galerija Matice srpske iz Novog Sada je nacionalna galerija kompleksne i duge istorije koja baštini jedan od najbogatijih fondova Srpske likovne umetnosti novijeg doba. Od trenutka osnivanja u Pešti 1847. godine, preko preseljenja u Novi Sad 1864. i otvaranja za javnost 1933. godine, svoj istinski profesionalni rad započela je 1958. godine preseljenjem u sopstvenu zgradu u kojoj se Galerija i danas nalazi. Pored prikupljanja, proučavanja, zaštite i izlaganja jedan od osnovnih zadataka, od samog početka, bilo je i uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje. Na tim idejama nastala je izložba „Kolekcija kao ogledalo. Modernizam na delima iz Galerije Matice srpske”. Sa željom da predstavimo najbolje iz svoje kolekcije kroz odabir najreprezentativnijih radova nacionalne umetnosti i najznačajnije stvaraoce sačinili smo pregled tematskih i stilskih dometa jednog vremena prelomljen kroz specifičnu istorije same ustanove i njene uloge u društvenim i umetničkim prilikama.

Neopterećena ustaljenim hronološkim okvirima, izložba ukazuje ne samo na modernizme prve polovine XX veka, već i na njihove preteče i uzore utemeljene u stvaralaštvu slikara aktivnih tokom poslednjih decenija XIX veka. Ona traga za počecima modernističkih ideja u delima afirmisanih slikara kao što su Đorđe Krstić, Uroš Predić i Paja Jovanović, školovanih na idejama realizma ali spremnih da se upuste u nove tematske i likovne pristupe. Zatim slede umetnici aktivni na prelazu vekova, školovani na Umetničkoj školi u Beogradu i u različitim evropskim umetničkim centrima. Oni su, uprkos teškim istorijskim prilikama, spremno prihvatili izazove savremene umetničke prakse i stvorili autentična dela. Toj generaciji pripadaju Nadežda Petrović, Stevan Aleksić, Danica Jovanović i Milan Milovanović. Konačno, tu su i oni koji se mogu smatrati glavnim akterima međuratne modèrne: Petar Dobrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Milenko Šerban i Bogdan Šuput.

Ovaj odabir radova odslikava ne samo srpsku umetničku scenu, već i ulogu Matice srpske i njene Galerije u srpskoj kulturi i razvoju likovne umetnosti, prati formiranje kolekcije Muzeja, angažovanje umetnika u radu Matice srpske, formiranje stalnih postavki i uticaj koji je sve to imalo na savremenu umetničku scenu. Stoga se izložba „Kolekcija kao ogledalo. Modernizam u delima iz Galerije Matice srpske” može posmatrati ne samo kao mogući pregled umetnosti srpskog modernizma, nego i kao ogledalo društva i vremena u kome je nastajala.

 

Izvor: Galerija SANU